Apassionant veritat, AmoR

Apassionant veritat, AmoR
hO Som ToT, Som FoC

dimarts, 23 de febrer de 2010

Per què les coses són com són?

Explicació en 25 minuts

Si després de veure això, encara penseu que no  tenim res a veure, ni som culpables o responsables (directa o indirectament) que les coses siguin així, i que no es pot fer res per canviar-les, és que no heu entés RES...


Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro